Poszukujesz praktykantów z obszaru psychologii?

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie zaprasza do współpracy

Zapraszamy

Do zgłaszania ofert praktyk psychologicznych zapraszamy osoby, które:

 • współpracują lub współpracowały z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS, np. w ramach przedmiotu "Zastosowania psychologii" bądź Fakultetów lub
 • chciałyby współpracować z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS i pracują w miejscu, w którym wiedza i kompetencje psychologiczne są na co dzień wykorzystywane.

Opis praktyk

 • Obowiązek praktyk dotyczy studentów ostatnich lat psychologii, wszystkich specjalności
 • Każda praktyka powinna trwać 90h
 • Praktyka może odbywać się w:
  • firmie (praktyka zewnętrzna)
  • Uczelni (praktyka wewnętrzna)
  • obu miejscach (praktyka mieszana)

Oferujemy

 • Za każdego przyjętego na praktykę studenta firma lub Kierownik praktyki otrzyma wynagrodzenie, ustalone odgórnie przez Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.
 • Uczelnia oferuje wsparcie podczas całego procesu zgłaszania, realizacji oraz rozliczania praktyki.

Kontakt

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. PraktykMagda Malinowska

Specjalista ds. Programów Dydaktycznych

praktyka_psychologiczna@swps.edu.pl